Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet KEM Gyermekvédelmi Központ gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az átutalásos számlák, és egyéb átutalásos tételek - érkeztetése - ellenőrzése - felrögzítése a CT-Ecostat rendszerbe - szkennelése és felcsatolása a CT-Ecostat rendszerbe - megküldése utalásra az MGO részére - reklamációk kezelése Bankkártyával fizetett számlák esetében - érkeztetése - ellenőrzése - felrögzítése a CT-Ecostat rendszerbe - szkennelése és felcsatolása a CT-Ecostat rendszerbe - megküldése könyvelésre az MGO részére Készpénzes számlák esetében - szkennelése és felcsatolása a CT-Ecostat rendszerbe - megküldése könyvelésre az MGO részére Vevői számlák esetében - fizetendő térítési díjak kiszámolása - számlák elkészítése és átadása a Adatszolgáltatások teljesítése: - heti likviditáshoz fel nem rögzített számlák jelentése - kétheti energia fogyasztási adatok jelentése - havi tartozás állomány jelentés - havi deviza igény - havi gépkocsi futás és tankolás jelentés - havi készülék számláló jelentés - üvegzseb adatszolgáltatás - Egyéb eseti adatszolgáltatások Egyéb feladatok: - álláshirdetések rögzítése a Közigállás portálon és megküldése az intézményi weboldalon történő publikálásra - nyilvántartások vezetése a bankszámla forgalomról - nyilvántartás vezetése a táborozásokról - iktatás, posta összekészítése - menetlevelek rögzítése Állandó pénztárhelyettes

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet szerinti szociális ágazati pótlék az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •         Középfokú képesítés,
  •         Erkölcsi bizonyítvány (1997. évi XXXI. tv. 10/A § (1)a-c pont, valamint a 1992. évi XXXIII. tv. 20 § (2) bek. d) pont és (2d), (2e) pont

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Középfokú képesítés, gazdasági-pénzügyi végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Szakmai önéletrajz, iskolai bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis György intézményvezető nyújt, a 06-70/3347072 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91103-A/17-61/2022 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

vagy

  •         Elektronikus úton Kocsis György részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 25.