Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Komáromi Gyermekotthon pszichológus, pszichológiai tanácsadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Csillag ltp. 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 3-18 éves gyermekekkel történő pszichológiai foglalkozás (egyéni, csoportos), pszichológiai vizsgálatok, szakvélemények készítése

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2011. évi CXC. törvény szerinti pedagógus bértábla + ágazati szakmai bérpótlék az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Egyetem, Pszichológus, pszichiáter, viselkedés elemző, mentálhigiénés szakképzettség,
  •       Erkölcsi bizonyítvány (1997. évi XXXI. tv. 10/A § (1)a-c pont, valamint a 1992. évi XXXIII. tv. 20 § (2) bek. d) pont és (2d), (2e) pont

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Szakmai önéletrajz, iskolai bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.12.30

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis György intézményvezető nyújt, a 06-70/3347072-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91103-A/17-120/2022P, valamint a munkakör megnevezését: pszichológus, pszichológiai tanácsadó.

vagy

  •       Elektronikus úton Kocsis György részére a  e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.01.09