Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Oroszlányi Gyermekotthon Általános Iskolája gyógypedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Általános iskolai gyógypedagógusi feladatok. Felmérések, egyéni fejlesztési és foglalkoztatási tervek elkészítése, foglalkozások megtervezése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2011. évi CXC. törvény szerinti pedagógus bértábla + szakmai ágazati bérpótlék az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, Gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta,
  •       Erkölcsi bizonyítvány (1997. évi XXXI. tv. 10/A § (1)a-c pont, valamint a 1992. évi XXXIII. tv. 20 § (2) bek. d) pont és (2d), (2e) pont

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Szakmai önéletrajz, iskolai bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.12.30

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárszegi Ferenc iskola igh. nyújt, a 06-30/0184940 vagy a 06-70/6550208-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91103-A/17-115/2022p, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

vagy

  •       Elektronikus úton Sárszegi Ferenc részére a  e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.01.09