Bizonyítvány másolat igénylés

Elveszett-megsemmisült bizonyítvány pótlása

Ezúton szeretnénk tájékoztatást nyújtani azoknak a volt növendékeknek, akiknek eltűnt az általános iskolai bizonyítványuk, és szeretnének egy másodlatot igényelni.

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítvány pótlásának lehetősége: másolat/másodlat kiállítása.

Hogyan fogjon hozzá?

1. Az intézmény címére kell benyújtani az igénylés dokumentumát, mely minden adatot tartalmaz. 
Ennek benyújtása személyesen vagy postai úton történhet.  (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53.)

Egy kérelmet kell írni, (géppel vagy saját kezűleg) ami az alábbi adatokat kell hogy tartalmazza:

  • Személyes adatok (név, lakcím, anyja neve, születési idő, születési hely)
  • Elérhetőségek (postázási cím, telefonszám)
  • Miért kéri a kiállítást (pl.: munkavállalás, munkanélküliség, jogosítványhoz, tanfolyamhoz stb. ) 
  • Melyik évben végzett?
  • Ki volt az osztályfőnöke (ha lehetséges)

2. A másodlat illetéke 3000,- Ft. Az illetéket dokumentumonként kell leróni.

Bizonyítványmásodlat kiállításáért a fizetendő illeték díját átutalással a Magyar Államkincstár által az e célra létrehozott 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlára történő átutalással kell teljesíteni.

Az átutalás során a befizetés azonosíthatósága érdekében a közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbiakat: az ügyfél neve, lakcíme, eljárás típusa (bizonyítvány másodlata). Az illeték megfizetésének tényét a kérelem benyújtásakor igazolni kell (számlakivonattal vagy utalási bizonylat).