Általános iskolánk az intézmény székhelyén, Oroszlányban a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működik.

A kezdetben zárt körben működő „belső” iskolánkat megnyitottuk a város gyerekei felé is. Fordított integrációt valósítottunk meg, amely a jelek szerint jól sikerült. Tanulóink jelentős része ugyan gyermekvédelmi gondoskodásban él, de igen jelentős azoknak a tanulóknak a száma is, akik családban nevelkednek. Kiemelt célunk, hogy a lehetőségekhez mérten gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeink mindent kapjanak meg az oktatás terén, ugyanúgy, mint a családból bejáró gyerekek.

A nyolcosztályos iskolában minden évfolyamon egy osztály működik. Az alsó tagozatban egy tanító tanítja a gyermekeket. Minden terem jól felszerelt, internet és számítógép van az osztályokban. A felső tagozatban szakrendszerű oktatás folyik. A tantermek itt is jól felszereltek, rendelkezésre áll egy külön informatikai szaktanterem. Ez mellett mind az alsó, mind a felső tagozatban 2-2 interaktív terem áll a tanulók rendelkezésére.

Az iskolában oktatók előszeretettel használják ki ezeket a lehetőségeket, hogy óráik érdekesebbek és élvezhetőbbek legyenek. A tornaterem jól felszerelt, a szertárakban minden tornaeszköz rendelkezésre áll. Lehetőség van arra, hogy szükség esetén a nagyméretű tornaterem két részre osztható legyen.

Mivel a diákjaink között sok a magatartás és beilleszkedési zavarokkal küzdő, illetve a lemaradással érkező, ezért az osztálylétszámokat 15 főben maximáltuk. Így sokkal több lehetőség van a felzárkóztatásra és a hiánypótlásra egy-egy tanuló esetében.

Azok, akik iskolánk 8. osztályát befejezik, olyan megfelelő alaptudással rendelkeznek, amellyel tovább tanulhatnak valamely középiskolában.

Az iskoláról többet tudhat meg Pedagógiai Programjából, melyet a dokumentumrészben talál meg.